Welkom bij Puzzelspel

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Puzzelspel

PRIVACYVERKLARING INLEIDING
INTRO
Deze privacyverklaring is van Premiumservices B.v uitgever van Puzzelspel. In deze verklaring is uiteen gezet hoe wij uw omgaan met uw verkregen persoonsgegevens en deze voldoen aan de AVG bepalingen (Algemene Verordening Persoonsgegevens). In het geval van vragen of verzoeken kunt u door middel van bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen. Wij sturen u zo snel mogelijk een antwoord en verzoeken worden uiterlijk een maand na indienen verwerkt, indien dit niet mogelijk is ontvangt u van ons uiterlijk binnen een maand een onderbouwde terugkoppeling.
In het geval van vragen of verzoeken kunt u door middel van bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen. Wij sturen u zo snel mogelijk een antwoord en verzoeken worden uiterlijk een maand na indienen verwerkt, indien dit niet mogelijk is ontvangt u van ons uiterlijk binnen een maand een onderbouwde terugkoppeling.
SOORTEN GEGEVENS
Specificatie van de gegevens.
De mogelijke gegevens die wij kunnen verzamelen zijn : naam, geslacht, woonplaats en postcode, adres en de herkomst hiervan (via leverancier of een specificatie) ,e-mailadres, geboortedatum, marketing gegevens, administratieve gegevens, gebruikmaking van het Recht van verzet, prijswinnaar details, abonnementsgegevens, administratieve en contactgegevens. Voor de levering en uitvoering van bladen en account, is het voor ons van noodzakelijk belang om bepaalde gegevens van u te ontvangen, echter u bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Wij maken gebruik van data van listbrokers en bedrijven voor onze marketing doeleinden, die door middel van online enquêtes en landingspagina’s gegevens verzamelen.
DOELEINDEN VERWERKING
Verwerkingsdoeleinden
Voor de volgende doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens:
1. Voor de uitvoering en de totstandkoming van de met u gesloten overeenkomst.
2. Het aanbieden van de met uw overeengekomen producten en/of informatie , deze te leveren en aan te passen aan uw specifieke wensen en behoeftes.
3. Bij het afsluiten van een abonnement betreft uw facturatie. Uw financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd, noch aan derden ter beschikking gesteld betreft doeleinden anders dan betreffende de uitvoering van de overeenkomst. Bij het uitblijven van een betaling betreft onze producten of diensten, kunnen wij de vordering uit handen geven aan derden, zoals een incassobureau.
4. Het gericht doen van een aanbieding, o.a. via e-mail, of telefonisch.
5. Het toesturen van een elektronisch bericht, zoals een nieuwbrief, prijswinnaarsbericht, servicebericht, een aanbieding of gebruikersinformatie.
6. Uw n.a.w.t. gegevens kunnen wij verhuren aan derde partijen die u diensten of producten kunnen aanbieden.
7. Het voldoen aan de aan ons verplichte wet en regelgeving betreft de behandeling in het geval van geschillen, en de uitvoering van accountants controle.
8. Het samenstellen van managementinformatie en het uitvoeren van marktonderzoek voor het bepalen van de algemene strategie ten behoeve van de product en dienstontwikkeling.
BEWAARTERMIJN
Termijn van bewaring
Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang het nodig is, aangaande bovengenoemde doeleinden en om aan de wettelijke (bewaar) verplichtingen te voldoen.
DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Bekendmaken en delen van persoonsgegevens
Gedeeltes van uw gegevens, zoals straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer, kunnen verstrekt worden aan derde, die zorgvuldig geselecteerd zijn, waaronder Post.nl betreft direct marketing acties, en/of validatie en verrijkingsdoeleinden, en/of marktanalyses en het actueel houden van bestanden. Deze data kunnen gefilterd worden op leeftijd en geslacht. Uw gegevens zullen gebruikt worden door derden om u aanbiedingen te doen die volgens hen aansluiten bij uw interesses. Mocht u deze aanbiedingen en informatie niet op prijs stellen dan zullen wij, indien u ons daartoe verzoekt, uw gegevens blokkeren.
Zonder uw toestemming kunnen wij in speciale gevallen persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden. In het geval van rechtmatige verzoeken van autoriteiten, rechterlijke bevelen of dagvaardingen. Handelingen betreft het voorkomen of opsporen van schade of fraude, en handelingen om de veiligheid van onze diensten en netwerk te garanderen.
KLANT-OMGEVING OP WEBSITE
Website en klant-omgeving
U kunt vanwege veiligheidsredenen alleen inloggen op de website met een combinatie van uw emailadres en uw wachtwoord. De gegevens die u achter laat, zijn op deze manier nooit te herleiden naar uw persoonsgegevens.
COOKIES
Wat zijn cookies?
Dit zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw /mobiel/tablet/computer worden opgeslagen. Zij kunnen uw computer of bestanden niet beschadigen. Tussenpartijen, en wij als adverteerders kunnen van deze cookies op onze website gebruik maken.
DOORGIFTE DERDE LANDEN
Derde landen doorgifte
Wij maken gebruik van bedrijven voor de uitvoering van callcenterwerkzaamheden. Deze bedrijven hebben het modelcontract ondertekend voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers krachtens Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad. Hierdoor is een passend beschermingsniveau gewaarborgd.
BEVEILIGING
Security
Bij de verwerking van persoonsgegevens, handhaven wij permanent een beveiligingsniveau, dat gezien de stand van de techniek voldoende is om aanpassing, of ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zowel organisatorische als technische maatregelen (zoals toegangscontrole tot onze locaties, encryptie van gegevens, beperkt aantal medewerkers die toegang hebben tot de gegevens enzovoorts).
MINDERJARIG
Onder 18 jaar
Aan minderjarigen bieden wij geen producten of diensten aan, wij verzamelen ook geen informatie van personen onder de 18 jaar. Dit is niet onze intentie. Ons advies aan ouders is dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, zodat er geen gegevens van de kinderen verzameld kunnen worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht u van mening zijn dat wij zonder uw toestemming gegevens zouden hebben betreft een minderjarige, dan verwijderen wij deze informatie. U hoeft dan alleen maar contact met ons op te nemen.
UW RECHTEN MBT UW GEGEVENS
Rechten betreft uw gegevens
In het geval dat u wilt weten welke persoonsgegevens wij hebben vastgelegd van u, of als u uw gegevens wilt (laten) wijzigen, of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kunt u ons dat laten weten op de door uw gewenste manier. U kunt ook aan ons laten weten wanneer u het niet langer op prijs stelt dat uw gegevens verstrekt worden aan derden, of het ontvangen van aanbiedingen per post of e-mail van ons, of onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 maand na ontvangst van uw verzoek, berichten of wij uw verzoek inwilligen en ook op welke wijze dit zal gebeuren. Mocht u het hier niet mee eens zijn dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende privacy toezichthouder.
WIJZIGINGEN
Aanpassingen/wijzigingen
Deze verklaring betreft privacy kan gewijzigd worden. Eventueel gemaakte wijzigingen zullen op deze pagina bekend gemaakt worden.
Deze privacyverklaring en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.